הצבעים שלנו
צבע הוא הרגשה

צבעי הטכניון הראשיים – כחול עמוק וזהב.

בשימוש בשני צבעים אלו יש לשמור ככל הניתן על יחס של 10:1 כאשר הצבע המוביל הוא הכחול ובהתאם אליו עוצמת השימוש בצבע הזהב.

לכל צבע הגדרת פנטון (PANTONE)  שהיא הגדרתו הבסיסית של הצבע וכן הגדרות נוספות למדיות השונות – RGB, CMYK וכו' . יש להשתמש בהגדרות אלו בלבד.

בהדפסות, טקסטיל וצביעה על חומרים שונים – קירות, עץ וכדומה – יש לבדוק את התאמת הצבע שמתקבל לאחר הצביעה והייבוש, ביחס למניפת פנטון.


שחור ולבן הם צבעים גנריים משניים המותרים בשימוש.

כחול עמוק
PANTONE 282
C100 M80 Y0 K60
R0 G33 B71
HEX 002147
זהב
PANTONE 1245
C0 M30 Y100 K30
R213 G159 B71
HEX D59F0F
שחור
PANTONE PROCESS BLACK
C50 M50 Y0
K100 (reinforced)
R0 G0 B0 HEX 000000
צבעים משניים
Secondary colors allowed in use are designed to give a wider range of expression and creativity. Make sure in every design that the main colors are leading and highlighted and only then make use of the secondary colors. It is recommended to work with professional designers. If you need guidance and assistance, contact us

Design and graphics professionals can download the entire Technion color palette in the ASE file
PANTONE 485
M96 Y94
R227 G29 B26
HEX e31d1a
PANTONE 1925
M98 Y56
R234 G9 B75
HEX ea094b
PANTONE 7647
C30 M87 Y23 K8
R174 G59 B114
HEX ae3b72
PANTONE 7672
C84 M83 Y14 K2
R77 G64 B132
HEX 4d4084C84 M83 Y14 K2
PANTONE 647
C89 M58 Y20
K5 R33G96 B147
HEX 216093C89 M58 Y20
PANTONE 2718
C69 M44 R86 G134 B218
HEX 5686daC69
M44 R86 G134 B218
PANTONE 631
C70 M7 Y20
R50 G177 B202
HEX 32b1ca
PANTONE 354
C77 Y94
G175 B64
HEX ea094b
PANTONE 367
C44 Y75
R163 G214 B92
HEX a3d65c
PANTONE 375
C50 Y99
R148 G214 B10
HEX 94d60a
PANTONE 012
C2 M13 Y93
R253 G215
HEX fdd700
PANTONE 1505
M68 Y94
R255 G107
HEX ff6b00
PANTONE 7504
C32 M45 Y58 K26
R151 G119 B92
HEX 97775c
PANTONE 7527
C18 M16 Y24
R217 G209 B195
HEX d9d1c3
PANTONE 429
C40 M27 Y26 K6
R162 G169 B174
HEX a2a9ae
PANTONE 431
C64 M47 Y40 K27
R90 G103 B113
HEX 5a6771
White