מבנה המותג

מה מרכיב את המותג?

מערכת המיתוג שלנו נועדה ליצור הרמוניה, ייעול ופישוט של אופן הצגת הטכניון על ידי הגורמים השונים.
הקדשנו תשומת לב רבה לכם, משתמשי הקצה, ואנו מקווים שתמצאו את המערכת הגיונית, נוחה וקלה לשימוש.

אז מהי בדיוק מערכת המיתוג?

המערכת היא אוסף של מרכיבים טכניוניים המשתלבים זה בזה על פי כללים מוגדרים מראש.
המערכת מציינת בדיוק היכן יש למקם את הטכניון ביחס לגופים אחרים בתוך הארגון ומספקת מספר כללים בסיסיים לצורך כך.

המערכת שלנו מורכבת משלושה רבדים.
הרובד הראשון שמור לטכניון. לוגו הטכניון הבסיסי הוא מרכיב קבוע במערכת. על מנת לייעל את המערכת ייעשו בלוגו הבסיסי שינויים שיאפשרו למרכיבים אחרים להצטרף אליו.

הרובד השני של המערכת מופיע משמאל ללוגו הטכניון – מופרד על ידי מקף אנכי, והוא שמור לשם של פקולטה, מרכז מחקר או ישות ברמה השנייה בתוך הארגון.
כך יראה השילוב של לוגו הטכניון לצד יחידת שירות –

וכך יראה השילוב של לוגו הטכניון לצד פקולטה –

גופים מדרגה שנייה יכולים להשתמש בלוגו שלהם, אם יש כזה, כפי שמוצג באיור. אם שם התורם הוא חלק משם הפקולטה או המרכז, יש להבדיל ביניהם באמצעות משקל קל יותר של הפונט.

הרובד השלישי מוקדש למעבדות, מדורים וכדומה היושבים בתוך פקולטות, מרכזים, בתי ספר וכו ‘ (אשר בנדבך השני). ישויות שלישיות אלה מצוינות באופן טקסטואלי בלבד (ללא שימוש בלוגו בתוך המערכת) ומסודרות ישירות מתחת לרמה השנייה – מיושרות לטקסט שיושב מעליהן ומופרדות במקף אופקי.

יישום המערכת באתרי אינטרנט, בניירת ובכל מקום – יעשה כך שלוגו הטכניון המלא [כולל המְתָאֵר] ימוקם במקום בולט בתחתית העמוד הראשי [והעמוד האחרון במקרה של חוברת, למשל]
אלה העקרונות הבסיסיים של המערכת:

> רק לוגו אחד נוסף (על זה של הטכניון) יכול להתחבר למערכת
> עד שלושה רבדים אפשריים
> לא יותר משני רבדים זה לצד זה
> לוגו הטכניון המלא יופיע בצורתו המלאה במקום אחר בחזית

 שימוש במערכת בצורה אנכית בלבד, גם הוא אפשרי על פי העקרונות הבאים:

> לוגו הטכניון הבסיסי חייב להופיע בצורתו המלאה
> אין להשתמש בלוגו נוסף בפורמט זה
> עד שלושה רבדים אפשריים
> אין צורך לכלול לוגו טכניון במקום נוסף

שינוי גודל גופנים
ניגודיות