החזון שלנו

חזון הטכניון
אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית
בין עשר המובילות בעולם
בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע,
הפועלת לקידום מדינת ישראל והאנושות